Stadgar och årsmöten

VIKTIGA DOKUMENT


Klubben är en ideell förening och här kan du hitta viktiga dokument. Klubben är till för alla medlemmar så vi ser gärna att ni engagerar er på olika sätt.
Hör av er till någon i styrelsen eller maila till info@stenungsundkarate.se om du vill hjälpa till.

Årsmöte 2021 kommer att hållas på distans den 7 mars kl 10.00. Kallelse se nedan:

$ 00.00

$ 00.00

$ 00.00

$ 00.00