Gradering

GRADERING


I karaten kan man gradera sig för att visa att man har lärt sig nya tekniker. Vi har olika färger på bältena för respektive grad för att veta vilken kunskapsnivå alla har. Alla börjar med vitt bälte som nybörjare. I slutet av första terminen gör man en gradering. Beroende på ålder så ser första graden olika ut.

Små barn som inte börjat förskoleklass:
Barnen får en tejpbit på sitt bälte i slutet av terminen som visar att de har deltagit en termin. Vid varje termin före de börjat förskoleklass får de en ny tejpbit. Det finns inga krav att visa upp tekniker.


Förskoleklass - Lågstadie :
I slutet av terminen visar barnen upp vad de har lärt sig. Första graderingsbältet är rödvitt och kallas 12 mon. Se bild nedan. Vid nästa gradering får de 11 mon som är en tejpbit på bältet. Dvs varannan grad får man nytt bälte och varannan en tejpbit.

För att kunna graderas till 10 mon måste man ha fyllt 8 år. Om man inte har fyllt 8 år så får man fler tejpbitar på sitt rödvita bälte som kan bytas till orange den dagen man fyller 8 år.

Mellanstadie-Högstadie:
Här graderas man också till mon-grader, men den första graden är 10 mon, orangevitt bälte.


När man fyller 15 år går man automatiskt över till vuxenbälte till motsvarande vuxengrad, se nedan.Vuxna:
Kyu -grader: Helfärgade bälten
Dan-grader: Svartbälte med guldstreck, där 10:e Dan är högst och endast vår grundare Sosai Masutatsu Oyama har haft det.


Tekniker
För att graderas så krävs att man kan sina tekniker och att man visar kime; kraft och fokus både på träning och gradering. Länk till tekniker:
Barngrader
Vuxengrader


Närvaro
Man måste också ha varit på tillräckligt många pass:


Grad 12, 11: 7 pass
10:
12 pass
9, 8:
15 pass
Grad <8 : minst 25 pass

För att ta svart bälte måste man ha fyllt 18 år.


Fokus per vecka höstterminen 2021

33.   Blandat
34.   Slag

35.   Sparkar

36.   Blockeringar

37.    Ställningar

38.   Kata (rörelsemönster)

39.   Slag

40.   Sparkar

41.    Blockeringar

42.   Ställningar

43.   Kata (rörelsemönster)

44.   Höstlov (ev viss träning)

45.   Kyokushins historia

46.   Repetition

47.    Repetition

48.   Repetition

49.   Repetition

50.   Gradering