Gradering

GRADERING


I karaten kan man gradera sig för att visa att man har lärt sig nya tekniker. Vi har olika färger på bältena för respektive grad för att veta vilken kunskapsnivå alla har. Alla börjar med vitt bälte som nybörjare. I slutet av första terminen gör man en gradering. Beroende på ålder så ser första graden olika ut. Man måste också ha varit med på ett visst antal träningstillfällen för att kunna gradera sig.

Små barn som inte börjat förskoleklass:
Barnen får en tejpbit på sitt bälte i slutet av terminen som visar att de har deltagit en termin. Vid varje termin före de börjat förskoleklass får de en ny tejpbit. Det finns inga krav att visa upp tekniker.


Förskoleklass - Lågstadie :
I slutet av terminen visar barnen upp vad de har lärt sig. Första graderingsbältet är rödvitt och kallas 12 mon. Se bild nedan. Vid nästa gradering får de 11 mon som är en tejpbit på bältet. Dvs varannan grad får man nytt bälte och varannan en tejpbit.


Mellanstadie-Högstadie:
Här graderas man också till mon-grader, men den första graden är 10 mon, orangevitt bälte.


När man fyller 15 år går man automatiskt över till vuxenbälte till motsvarande vuxengrad. Följ strecken i bilden nedan från mongrad till kyugrad så ser ni vilken grad man får när man går fran barn till vuxen.Vuxna:
Kyu -grader: Helfärgade bälten
Dan-grader: Svartbälte med guldstreck, där 10:e Dan är högst och endast vår grundare Sosai Masutatsu Oyama har haft det.


Tekniker
För att graderas så krävs att man kan sina tekniker och att man visar kime; kraft och fokus både på träning och gradering. Länk till tekniker:
Barngrader
Vuxengrader


Närvaro
Man måste också ha varit på tillräckligt många pass. Det går bra att samla pass under två terminer.


Grad 12, 11: 7 pass
10 och uppåt :
25 pass

För att ta svart bälte måste man ha fyllt 18 år.